Deník šílené markraběnky

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma


Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyTrestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři
JazykČesky
ISBN978-8071798965
AutorŠámal Pavel
Dostupné formátyPDF, EPUB, Audio, PGD, CHM, MOBI
Velikost souboru17.95Mb
1980
Datum vydání2004/04/27
Stahování1763

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři: Popis knihy

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového trestního zákona. V tomto vydání proto provedli důkladnou revizi výkladu všech trestněprávních ustanovení, doplnili komentář k novelizacím, které byly v mezidobí přijaty, a rozšířili odpovídajícím způsobem i judikaturu. Komentář tedy zahrnuje i výklad nového institutu domácího násilí a všech změn trestního zákona, ke kterým došlo v souvislosti s přijetím zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zapracovány byly i změny, které se dotkly trestního zákona v souvislosti s podstatně změněnou procesní úpravou právního styku s cizinou, včetně evropského trestního zatykače. Tomu odpovídá samozřejmě i rozšířený věcný rejstřík a seznam literatury. Šesté, možná již poslední vydání rozsahem největšího českého komentáře k trestnímu zákonu z roku 1961, je tak dílem, které by si měl pořídit nejen každý právník specializovaný na oblast trestního práva, ale i ten, kdo chce mít ve své právnické knihovně aktuální výklad zákona, který v České republice upravoval trestněprávní vztahy po dobu téměř čtyřiceti pěti let. V červenci 2006 byla publikace doplněna o komentář novel, ke kterým od jejího vydání došlo.

2020/04/29 19:11:37


Vyberte nejlepší vydání Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři:

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři AudioHodnoceníDOSTUPNÉ
Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři PGDHodnoceníDOSTUPNÉ
Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři CHMHodnoceníDOSTUPNÉ
Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zákon o veřejných dražbách Komentář

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních...

Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

Obchodný zákonník. Veľký komentár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Civilný sporový poriadok Stručný komentár

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok...

Nový zákon Slovo na cestu PDF ke stažení zdarma

Nový zákon v překladu Slovo na cestu. Černobílý tisk. Dvousloupcová sazba. Slovo na cestu je čtivý, jasný a...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR Epub ke stažení zdarma

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních...

Zdarma ke stažení Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část PDF

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

Obchodný zákonník. Veľký komentár Stáhnout PDF

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Zdarma ke stažení Civilný sporový poriadok Stručný komentár Epub

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok...

TRESTNÝ ZÁKON Stáhnout e-knihy Epub

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Ebooks Autorský zákon a předpisy související Stáhnout Epub

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Zdarma ke stažení Zákon o církvích a náboženských společnostech PDF

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt