Deník šílené markraběnky

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR Epub ke stažení zdarma


Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR Epub ke stažení zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyEvropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
JazykČesky
ISBN978-8075020949
AutorŠkurek Martin
Dostupné formátyPDF, EPUB, TXT, FB2, AZW, CHM
Velikost souboru21.58Mb
224
Datum vydání2015/07/20
Stahování291

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR: Popis knihy

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností orgánů veřejné správy, jejíž realizace může znamenat zásah do některých práv garantovaných Evropskou úmluvou o ochraně základních práv a svobod coby klíčového pramene evropského správního práva trestního.V úvodu se publikace věnuje obecným úvahám, dále je zaměřena na současný stav vnitrostátní právní úpravy přestupkového práva, přestupkového řízení samotného a jejich základních institutů, přináší ale také základní informace o historickém vývoji správního trestání od konce 18. století do současnosti. Ve stěžejní části publikace je vymezen pojem evropského správního práva trestního a provedena komparace nejdůležitějších oblastí platné a účinné vnitrostátní právní úpravy přestupkového řízení obsažené především v přestupkovém zákoně s obecnými požadavky evropského správního práva trestního na přestupkové řízení. V knize jsou také shrnuty požadavky evropského správního práva trestního na sankcionování přestupků včetně soudního přezkumu pravomocných správních rozhodnutí.Na závěr autor hodnotí soulad české právní úpravy postihování přestupků s požadavky evropského správního práva trestního. V publikaci je také zpracována relevantní judikatura Evropského soudu pro lidská práva, Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR k dotčené problematice.Publikace je určena jak odborníkům z řad právní teorie i praxe, tak i široké veřejnosti, jež se střetává s výkonem veřejné správy na úseku postihování přestupků.

2020/04/30 04:50:30


Vyberte nejlepší vydání Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR:

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR TXTHodnoceníDOSTUPNÉ
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR FB2HodnoceníDOSTUPNÉ
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR AZWHodnoceníDOSTUPNÉ
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR CHMHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

Soudní řád správní

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Právo na vzdělání

Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do...

Občanské právo hmotné 2

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je...

Teorie evropské integrace

Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou...

Stáhnout Československé správní právo Epub

V ediční řadě Klasických právnických děl poprvé dostal prostor obor správního práva, a to v reprintované učebnici profesora pražské právnické fakulty...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Zdarma ke stažení Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část PDF

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

Soudní řád správní Epub ke stažení zdarma

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Ebooks Právo na vzdělání Stáhnout Epub

Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do...

Kniha PDF zdarma Občanské právo hmotné 2

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je...

Teorie evropské integrace Stáhnout e-knihy PDF

Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou...

Stáhnout Epub Češi, občanská společnost a evropské výzvy

Existuje v České republice občanská společnost? Představuje účinný nástroj prosazování svobody a záruku demokracie? Jak překonat krizi důvěry,...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt