Deník šílené markraběnky

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub


Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

HodnoceníHodnocení
Název knihyZákon o veřejných dražbách Komentář
JazykČesky
ISBN978-8074007125
Dostupné formátyPDF, EPUB, CHM, TORRENT, FB2, PGD
Velikost souboru13.44Mb
600
Datum vydání2018/07/05
Stahování1171

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Zákon o veřejných dražbách Komentář

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Zákon o veřejných dražbách Komentář: Popis knihy


Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.

Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem rekodifikace soukromého práva a výsledků rozhodovací praxe. Jeho ambicí je prostřednictvím výkladu skloubit zákon zakotvený terminologicky a právně filozoficky v pozdních 90. letech minulého století se současnými tržními podmínkami a právními mantinely vycházejícími z úplně nově (a jinak) pojatého civilního práva.

Autoři komentáře věří, že zákon o veřejných dražbách lze vyložit tak, aby nekolidoval s obecným občanským právem a naopak z široké úpravy mnoha institutů občanského zákoníku těžil.

2020/04/28 19:00:26


Vyberte nejlepší vydání Zákon o veřejných dražbách Komentář:

Zákon o veřejných dražbách Komentář PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o veřejných dražbách Komentář EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o veřejných dražbách Komentář CHMHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o veřejných dražbách Komentář TORRENTHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o veřejných dražbách Komentář FB2HodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o veřejných dražbách Komentář PGDHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Analýza a tvorba veřejných politik

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části...

Obchodný zákonník. Veľký komentár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Civilný sporový poriadok Stručný komentár

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok...

TRESTNÝ ZÁKON

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Zákon o výkone trestu odňatia slobody Stáhněte si zdarma PDF

Komentované spracovanie ustanovení zákona o výkone trestu odňatia slobody reaguje na aktuálnu trestnú politiku v Slovenskej republike, v ktorej sa...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Zdarma ke stažení Analýza a tvorba veřejných politik PDF

Kniha je určena všem, kteří nějakým způsobem analyzují a vytvářejí veřejnou politiku a hledají podněty pro zdokonalení své práce. V první části...

Obchodný zákonník. Veľký komentár Stáhnout PDF

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Zdarma ke stažení Civilný sporový poriadok Stručný komentár Epub

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok...

TRESTNÝ ZÁKON Stáhnout e-knihy Epub

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Zdarma ke stažení Zákon o církvích a náboženských společnostech PDF

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Ebooks Autorský zákon a předpisy související Stáhnout Epub

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Epub zdarma

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt