Deník šílené markraběnky

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Stáhnout PDF nyní


Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov Stáhnout PDF nyní

HodnoceníHodnocení
Název knihyZákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
JazykČesky
ISBN978-8081682551
AutorMareková Paulína,
Janurová Katarína
Dostupné formátyPDF, EPUB, PGD, Audio, MOBI, iBOOKS
Velikost souboru6.17Mb
224
Datum vydání2015/02/17
Stahování198

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov: Popis knihy


Fondy Európskej únie sú nepochybne šancou pre moderné Slovensko. Od roku 2014 začalo nové programové obdobie, ktorým došlo k zmene viacerých pravidiel implementácie fondov EÚ podľa nových nariadení EÚ. Preto aj ponúkaný komentár k zákonu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, určený pre nové programové obdobie 2014 – 2020, je v súčasnosti vysoko aktuálny.Autorky komentára – Mgr. Katarína Janurová a Ing. Paulína Mareková, PhD. – spracovali problematiku čerpania nenávratných zdrojov financovania z EÚ spôsobom, ktorý nekomplikovane objasňuje celý proces poskytnutia príspevku. Postup a podmienky poskytnutia príspevku z eurofondov, osobitné postupy poskytovania príspevku pre národné projekty, veľké projekty či projekty cezhraničnej spolupráce, zodpovednosť za porušenie podmienok poskytovania príspevku – to je len výber z problematiky, ktorú predkladaný komentár rieši.Publikácia je určená pre žiadateľov a prijímateľov príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj pre odbornú verejnosť.

2020/04/30 03:02:00


Vyberte nejlepší vydání Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov:

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov PGDHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov AudioHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov iBOOKSHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

TRESTNÝ ZÁKON

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Autorský zákon a předpisy související

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Zákon o veřejných dražbách Komentář

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

TRESTNÝ ZÁKON Stáhnout e-knihy Epub

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zdarma ke stažení Zákon o církvích a náboženských společnostech PDF

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Ebooks Autorský zákon a předpisy související Stáhnout Epub

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Epub zdarma

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou...

Stáhnout Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní Epub zdarma

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt