Deník šílené markraběnky

Úvod do právnické angličtiny Epub ke stažení zdarma


Úvod do právnické angličtiny Epub ke stažení zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyÚvod do právnické angličtiny
JazykČesky
ISBN978-8086575414
Dostupné formátyPDF, EPUB, MOBI, MP3, FB2, iBOOKS
Velikost souboru10.13Mb
182
Datum vydání2006/09/17
Stahování932

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Úvod do právnické angličtiny

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Úvod do právnické angličtiny: Popis knihy

Úvod do právnické angličtiny (Introduction to English for Law) je učební pomůckou určenou zejména pro studenty vysokých škol. Tato učební pomůcka byla navržena podle současného učebního plánu a poskytuje úvod ke studiu odborné angličtiny v souladu se studovanými disciplinami práva v bakalářském programu.

Cílem tohoto materiálu, který jen uvádí do problematiky jednotlivých právních odvětví v anglickém jazyce, je motivovat studenty k hlubšímu poznání obsahu předmětu prostřednictvím cizího jazyka a seznámit se základní terminologií a jazykovými strukturami oboru. Po absolvování výuky by měl student mít základní znalosti odborné právnické angličtiny se zaměřením na jednotlivé moduly práva studované v bakalářském programu.

Student si má osvojit základní terminologii používanou v jednotlivých oblastech práva se zřetelem na pochopení obsahu primární i sekundární právnické literatury v anglickém jazyce, měl by se naučit základním akademickým dovednostem uplatňovaných při čtení, poslechu, mluvení a psaní a také by se měl zdokonalit v jazyce, zejména v těch oblastech, které jsou typické pro odborný styl. Obsah se zaměřuje zejména na získávání právních informací z anglicky psané primární a sekundární literatury, sumarizaci základních myšlenek odborného textu v písemné i ústní formě, definování základních pojmů, analýzu odborného textu z jazykového hlediska (lexikálního, gramatického a syntaktického) a použití jazykových znalostí a jazykové kompetence ve vztahu k oboru právo.

2020/04/29 18:31:46


Vyberte nejlepší vydání Úvod do právnické angličtiny:

Úvod do právnické angličtiny PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Úvod do právnické angličtiny EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Úvod do právnické angličtiny MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ
Úvod do právnické angličtiny MP3HodnoceníDOSTUPNÉ
Úvod do právnické angličtiny FB2HodnoceníDOSTUPNÉ
Úvod do právnické angličtiny iBOOKSHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Úvod do kriminologie

Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne...

Vědecký úvod do parapsychologie

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z...

Úvod do kriminologie

Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne...

Vědecký úvod do parapsychologie

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z...

Úvod do kriminologie

Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne...

Vědecký úvod do parapsychologie

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z...

Stáhněte si zdarma PDF Cesta stínů

Temná, akcí nabitá fantasy, vás zavede do města jménem Cenária. Do města ponurého a nebezpečného, plného odporných slumů a obývaného těmi...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Úvod do kriminologie Stáhnout e-knihy Epub

Kriminalita patří k nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy skutečnosti? Odpověď na tuto i podobné otázky nalezne...

Vědecký úvod do parapsychologie PDF ke stažení zdarma

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt