Deník šílené markraběnky

Judikatúra vo veciach daňového práva Stáhnout Epub zdarma


Judikatúra vo veciach daňového práva Stáhnout Epub zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyJudikatúra vo veciach daňového práva
JazykČesky
ISBN978-8080785901
AutorHirková Marianna,
Rumana Ivan
Dostupné formátyPDF, EPUB, DJVU, FB2, TORRENT, PGD
Velikost souboru11.98Mb
280
Datum vydání2013/08/05
Stahování398

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Judikatúra vo veciach daňového práva

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Judikatúra vo veciach daňového práva: Popis knihy


Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe.Je zameraná na tri oblasti daňového práva, a to na správu daní, daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov. Obsahom publikácie sú súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR. Základ tvoria rozsudky Najvyššieho súdu SR. Doplnkom sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu SR, rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, nálezy Ústavného súdu Českej republiky a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu Českej republiky. Na vybrané daňové problémy autori upozorňujú v osobitnej poznámke.Autormi publikácie sú JUDr. Ivan Rumana, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu SR a v správnom súdnictve sa špecializuje na súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR v daňových a colných veciach, a JUDr. Marianna Hirková, ktorá pôsobí ako asistentka sudcu Najvyššieho súdu SR, spracováva podkladové stanoviská a pripravuje koncepty rozhodnutí Najvyššieho súdu SR vo veciach súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR.Publikácia je určená nielen pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov či vyšších súdnych úradníkov, ale aj pre pracovníkov daňových úradov a pre podnikateľské subjekty.

2020/07/31 14:21:06


Vyberte nejlepší vydání Judikatúra vo veciach daňového práva:

Judikatúra vo veciach daňového práva PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Judikatúra vo veciach daňového práva EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Judikatúra vo veciach daňového práva DJVUHodnoceníDOSTUPNÉ
Judikatúra vo veciach daňového práva FB2HodnoceníDOSTUPNÉ
Judikatúra vo veciach daňového práva TORRENTHodnoceníDOSTUPNÉ
Judikatúra vo veciach daňového práva PGDHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania

Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné...

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov...

Modernizace komunitárního soutěžního práva

Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní....

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah...

Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v...

Hranice práva a tolerance Stáhnout Epub

Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania Epub ke stažení zdarma

Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a reštrukturalizačné...

Zdarma Epub Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov...

Modernizace komunitárního soutěžního práva Stáhněte si zdarma PDF

Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní....

Stáhnout PDF Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah...

Kniha PDF zdarma Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i...

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva PDF ke stažení zdarma

Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v...

Stažení Epubu Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se...

Zdarma ke stažení Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část PDF

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt