Deník šílené markraběnky

Hudební výchova 2 Stáhněte si zdarma PDF


Hudební výchova 2 Stáhněte si zdarma PDF

HodnoceníHodnocení
Název knihyHudební výchova 2
JazykČesky
ISBN978-8072356065
AutorLišková Marie
Dostupné formátyPDF, EPUB, MOBI, PGD, MP3, MS WORD
Velikost souboru15.79Mb
104
Datum vydání2018/03/18
Stahování731

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Hudební výchova 2

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Hudební výchova 2: Popis knihy


Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy. Hlavním záměrem autorů bylo podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu, k aktivnímu naslouchání hudby, k hudebně pohybovým činnostem i instrumentální hře.Prostřednictvím učebnic se děti seznámí i s hudebními nástroji, se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů, s tím, jak se tvoří hudba a s dalšími okolnostmi s hudbou souvisejícími. K hudebním aktivitám uvedeným v učebnici motivují žáky samotné úvodní texty jednotlivých setkání, které vycházejí nejen z hudebního prostředí, ale i z běžného života. Důraz je kladen na aktivitu a tvořivost žáků, a to ve všech oblastech hudební výchovy. Činnostní pojetí učebnic, tj. zpěv, hudebně pohybové aktivity, instrumentální činnosti a poslech, tak tvoří přirozený a především integrující celek.Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů, tedy podle RVP ZV, a veškeré činnosti v nich uvedené směřují k dosažení očekávaných výstupů jak v prvním, tak i následně ve druhém období. Celá řada je opatřena jednotnou schvalovací doložkou MŠMT.Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní - samostatná položka.

2020/04/30 14:57:52


Vyberte nejlepší vydání Hudební výchova 2:

Hudební výchova 2 PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Hudební výchova 2 EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Hudební výchova 2 MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ
Hudební výchova 2 PGDHodnoceníDOSTUPNÉ
Hudební výchova 2 MP3HodnoceníDOSTUPNÉ
Hudební výchova 2 MS WORDHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Výchova kluků

Výchova kluků má oproti výchově dívek svá specifika. Dívky bývají klidnější, citovější, více zaměřené na péči o mladší sourozence, zatímco...

Etická výchova Učebnice

Pracovní učebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojmů a jejich procvičování v  jedné knize. Etická výchova používá...

Český jazyk 8 II. díl Komunikační a slohová výchova

Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s...

Výchova kluků

Výchova kluků má oproti výchově dívek svá specifika. Dívky bývají klidnější, citovější, více zaměřené na péči o mladší sourozence, zatímco...

Etická výchova Učebnice

Pracovní učebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojmů a jejich procvičování v  jedné knize. Etická výchova používá...

Český jazyk 8 II. díl Komunikační a slohová výchova

Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s...

Stáhněte si zdarma PDF Hudební výchova 6

Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro druhý stupeň základní školy. Jejich cílem je podporovat u žáků kladný vztah k...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Stáhnout Výchova kluků PDF zdarma

Výchova kluků má oproti výchově dívek svá specifika. Dívky bývají klidnější, citovější, více zaměřené na péči o mladší sourozence, zatímco...

Stáhnout Etická výchova Učebnice Epub

Pracovní učebnice Etická výchova nabízí výklad základních pojmů a jejich procvičování v  jedné knize. Etická výchova používá...

Český jazyk 8 II. díl Komunikační a slohová výchova Stáhnout PDF

Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt