Deník šílené markraběnky

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva PDF ke stažení zdarma


Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva PDF ke stažení zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyPrípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva
JazykČesky
ISBN978-8080782313
Dostupné formátyPDF, EPUB, Audio, TXT, PGD, MS WORD
Velikost souboru16.51Mb
134
Datum vydání2008/03/03
Stahování1279

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva: Popis knihy


Študijnú pomôcku vypracoval kolektív autorov z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorou reaguje na napĺňanie cieľov určených Lisabonskou stratégiou vo vzťahu k vysokému školstvu, ktorá kladie dôraz na prepojenie teórie s praxou.Štruktúra prípadových štúdií z európskeho práva a medzinárodného práva súkromného je tvorená simulovanými prípadmi, ktoré sú motivované existujúcou rozhodovacou praxou justičných orgánov ES/EÚ. Prípadové štúdie z medzinárodného práva verejného vychádzajú z reálnych rozhodnutí medzinárodných súdnych a kvázisúdnych orgánov. Súčasťou publikácie je aj elektronická verzia prípadov, doplnená o odkazy na relevantné ustanovenia platných právnych predpisov a judikatúru príslušných súdnych a kvázisúdnych orgánov. Jedným zo zámerov autorov bolo prispieť k obohateniu metódy e-learningu používanej v rámci právnických fakúlt v Slovenskej republike. Súčasťou publikácie je aj CD nosič.Táto publikácia je určená najmä študentom právnických fakúlt, ako aj širšej odbornej a laickej verejnosti so záujmom o danú problematiku.

2020/04/30 22:35:23


Vyberte nejlepší vydání Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva:

Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva AudioHodnoceníDOSTUPNÉ
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva TXTHodnoceníDOSTUPNÉ
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva PGDHodnoceníDOSTUPNÉ
Prípadové štúdie z európskeho a medzinárodného práva MS WORDHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah...

Studie I.

První z dvou Mukařovského svazků obsahuje práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu. Druhý díl studií je věnován teorii...

Studie k dějinám a politice

Vedle svých obsáhlých spisů k teoretické a morální filosofii a k estetice je Kant autorem řady drobnějších studií, v nichž reaguje takříkajíc na...

Modernizace komunitárního soutěžního práva

Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní....

Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se...

Stáhnout PDF Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Stáhnout PDF Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva

Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah...

Stáhnout Epub zdarma Studie I.

První z dvou Mukařovského svazků obsahuje práce z estetiky, obecné teorie umění a studie věnované divadlu a filmu. Druhý díl studií je věnován teorii...

Ebooks Studie k dějinám a politice Stáhnout Epub

Vedle svých obsáhlých spisů k teoretické a morální filosofii a k estetice je Kant autorem řady drobnějších studií, v nichž reaguje takříkajíc na...

Modernizace komunitárního soutěžního práva Stáhněte si zdarma PDF

Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní....

Kniha PDF zdarma Brexit v zrcadle ústavního práva

Rozhodnutí občanů Spojeného království ve prospěch vystoupení z Evropské unie postavilo jejich stát, Evropskou unii i řadu britských i...

Stažení Epubu Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se...

Zdarma ke stažení Kurs trestního práva Trestní právo hmotné Zvláštní část PDF

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt