Deník šílené markraběnky

Zdarma ke stažení Civilný sporový poriadok Stručný komentár Epub


Zdarma ke stažení Civilný sporový poriadok Stručný komentár Epub

HodnoceníHodnocení
Název knihyCivilný sporový poriadok Stručný komentár
JazykČesky
ISBN978-8089374410
AutorKrajčo Jaroslav
Dostupné formátyPDF, EPUB, MOBI, iBOOKS, TXT, DOC
Velikost souboru13.28Mb
1024
Datum vydání2018/04/13
Stahování381

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Civilný sporový poriadok Stručný komentár

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Civilný sporový poriadok Stručný komentár: Popis knihy

Predkladaná publikácia je rozdelená do dvoch zväzkov, Civiliný sporový poriadok Stručný komentár a Civilný sporový poriadok Judikatúra.

Súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla
2016 sa stali tri relatívne samostatné právne úpravy nahradzujúce pôvodnú právnu úpravu v ustanoveniach Občianskeho súdneho priadku (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).
Týmito zákonmi sú:

- Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (z 21. mája 2015)

- Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (z 21. mája 2015)

- Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (z 21. mája 2015) V porovnaní s Občianskym súdnym poriadkom, teda teraz platná právna úprava rozčleňuje konanie súdov na sporové konanie, nesporové konanie a preskúmanie rozhodnutí orgánov štátnej správy.

Predložená publikácia venuje pozornosť zákonu č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.


Problém aplikácie judikatúry súdov nespočíva iba v povinnosti rešpektovať judikatúru súdov, ale aj vo vymedzení samotného pojmu "judikatúra súdov".

Ustanovenie § 23 zákona č. 757/2004 Z.z. ukladá súdu zovšeobecňujúce stanovisko zverejňovať v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky na internete. Uvedené môže nasvedčovať tomu, že za judikatúru je možné považovať iba také zovšeobecňujúce rozhodnutie, ktoré bolo zverejnené spôsobom predpokladaným uvedeným ustanovením zákona. Takýto výklad však nezodpovedá povinnosti štátnych orgánov zabezpečiť skutočnú a reálnu možnosť vo svojej činnosti zabezpečovať realizáciu princípov právneho štátu, čo v rozhodovacej činnosti súdov znamená naplnenie čl. 46 Ústavy a čl. 6 Dohovoru. V podrobnostiach to znamená napr. aj realizáciu čl. 2 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z., podľa ktorého každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou. Preto v praktickej činnosti súdov to znamená aj viazanosť súdov so závermi rozhodnutí, ktoré je možné považovať za ustálenú súdnu prax, a to nielen odvolacieho súdu, ale súdov všeobecne.

Z uvedených dôvodov sme, a to so zreteľom aj na výchovné účely, zaradili do publikácie aj rozhodnutia, ktoré síce sotva možno označiť ako "judikatúru súdov", ale môžu prispieť k zjednoteniu rozhodovacej praxe súdov.

2020/04/30 15:00:57


Vyberte nejlepší vydání Civilný sporový poriadok Stručný komentár:

Civilný sporový poriadok Stručný komentár PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Civilný sporový poriadok Stručný komentár EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Civilný sporový poriadok Stručný komentár MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ
Civilný sporový poriadok Stručný komentár iBOOKSHodnoceníDOSTUPNÉ
Civilný sporový poriadok Stručný komentár TXTHodnoceníDOSTUPNÉ
Civilný sporový poriadok Stručný komentár DOCHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů

Publikace obsahuje 50 stručných kapitol, což ve skutečnosti znamená 50 chirurgických zákroků, výkonů či operačních diagnóz zobrazených na 412...

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zákon o veřejných dražbách Komentář

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Obchodný zákonník. Veľký komentár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů

Publikace obsahuje 50 stručných kapitol, což ve skutečnosti znamená 50 chirurgických zákroků, výkonů či operačních diagnóz zobrazených na 412...

Školský zákon Komentář Stáhněte si zdarma PDF

Popis:školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Ebooks Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů Stáhnout Epub

Publikace obsahuje 50 stručných kapitol, což ve skutečnosti znamená 50 chirurgických zákroků, výkonů či operačních diagnóz zobrazených na 412...

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Obchodný zákonník. Veľký komentár Stáhnout PDF

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt