Deník šílené markraběnky

Stáhnout Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní Epub zdarma


Stáhnout Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní Epub zdarma

HodnoceníHodnocení
Název knihyZákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní
JazykČesky
ISBN978-8057101055
AutorŠvec Marek
Dostupné formátyPDF, EPUB, MP3, DOC, iBOOKS, MOBI
Velikost souboru11.22Mb
2196
Datum vydání2019/11/26
Stahování890

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní: Popis knihy

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom priestore spracovaný k predmetným právnym predpisom. Snahou autorského kolektívu bolo zrozumiteľným a praktickým, nie však laickým spôsobom predstaviť právny výklad k problematike realizácie jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov.

Popri teoretickom právnom výklade autorský kolektív priorizoval vlastný odborný text na úkor uvádzania výpočtu relevantnej judikatúry, ktorú možno nájsť v príslušných elektronických systémoch, a primárne sa orientoval na praktické prípady a uvádzanie právnych riešení sporných situácií s cieľom prehĺbiť pochopenie obsahu komentovaného ustanovenia čitateľom. Relevantné súdne rozhodnutia národných i medzinárodných súdov, ktoré bolo nevyhnutné uviesť buď pre potvrdenie argumentačnej línie, alebo uvedenie spornosti nahliadania na konkrétnu vec, sú priamo zapracované vo vlastnom autorskom diele v podobe komentára.

Predkladaný komentár sa od ostatných diel líši samotným prístupom k jeho spracovaniu, a to aj s ohľadom na zloženie autorského kolektívu. Predstavuje istú generačnú výpoveď osôb, ktoré sa pracovnému právu začali profesionálne venovať okolo roku 2000 a neskôr, a teda sú už ovplyvňované aj inými právno-teoretickými prístupmi, právom Európskej únie a pod. Komentár netvorí len súbor textov od rôznych autorov, ale je to kolektívny výsledok postavený na vnútornej kritike s cieľom dosiahnutia výsledného kompromisu aj za cenu rozsiahlejšieho právneho výkladu s potrebnými zdôvodneniami.

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je určený odbornej i laickej verejnosti, zamestnancom, zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, advokátom a všeobecne osobám zodpovedným za realizáciu individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

2020/04/30 12:00:06


Vyberte nejlepší vydání Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní:

Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní MP3HodnoceníDOSTUPNÉ
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní DOCHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní iBOOKSHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní MOBIHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Obchodný zákonník. Veľký komentár

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Výtvarné práce s pohádkami

Kniha obsahuje 52 výtvarných nápadů - na každý týden v roce jeden - doprovázených krátkými pohádkami pro završení hezkého pocitu z vyrobeného...

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik

Publikace je určena nejen těm, jež si školení BOZP a PO chtějí provádět sami. Důležité informace zde najdou i ti, kteří si jejich provedení...

TRESTNÝ ZÁKON

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Škôlkar Človek a svet práce Stáhnout Epub nyní

Pracovný zošit je určený deťom vo veku 5 - 6 rokov a je plný aktivít. Je určený pre učiteľky v materských školách, ktoré majú záujem pracovať s deťmi...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Obchodný zákonník. Veľký komentár Stáhnout PDF

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predkladá odbornej verejnosti prvé vydanie Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku ako najrozsiahlejší a...

Výtvarné práce s pohádkami Stáhnout Epub zdarma

Kniha obsahuje 52 výtvarných nápadů - na každý týden v roce jeden - doprovázených krátkými pohádkami pro završení hezkého pocitu z vyrobeného...

Stáhněte si zdarma PDF Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik

Publikace je určena nejen těm, jež si školení BOZP a PO chtějí provádět sami. Důležité informace zde najdou i ti, kteří si jejich provedení...

TRESTNÝ ZÁKON Stáhnout e-knihy Epub

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Zdarma ke stažení Zákon o církvích a náboženských společnostech PDF

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Ebooks Autorský zákon a předpisy související Stáhnout Epub

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt