Deník šílené markraběnky

Stáhnout Epub Manželství


Stáhnout Epub Manželství

HodnoceníHodnocení
Název knihyManželství
JazykČesky
ISBN978-8075020468
AutorŠínová Renáta,
Šmíd Ondřej
Dostupné formátyPDF, EPUB, TXT, TORRENT, AZW, CHM
Velikost souboru16.49Mb
336
Datum vydání2014/08/19
Stahování2039

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Manželství

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Manželství: Popis knihy

úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní, představované především zákonem o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013 Sb.). Vzhledem k rostoucí globalizaci společenských vztahů, z níž pramení stále se zvyšující počet tzv. smíšených manželství, autoři do publikace zařadili také analýzu úpravy obsažené v novém zákoně o mezinárodním právu soukromém (zák. č. 91/2012 Sb.) a v evropské unijní legislativě a přehled právní úpravy účinné na Slovensku.Publikace předkládá ucelený pohled na právní úpravu institutu manželství od středověku po současnost, od jeho vzniku po jeho zánik, i co do vymezení vzájemných práv a povinností manželů a otázek souvisejících s tzv. neplatným a neexistentním (zdánlivým) manželstvím.Publikace je určena aplikujícím právníkům z řad advokacie a justice i široké veřejnosti.

2020/05/01 08:07:52


Vyberte nejlepší vydání Manželství:

Manželství PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Manželství EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Manželství TXTHodnoceníDOSTUPNÉ
Manželství TORRENTHodnoceníDOSTUPNÉ
Manželství AZWHodnoceníDOSTUPNÉ
Manželství CHMHodnoceníDOSTUPNÉ

Přečtěte si také

Strom života

Darwin celý život litoval, že neumí malovat. Zato uměl psát a tak se Petr Sís nechal inspirovat zejména jeho sugestivními popisy. Z úžasně...

Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách

Kompendium z bestsellerových titulů Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Proč muži lžou a ženy pláčou, Proč muži chtějí sex a...

Divotvůrkyně Přeštická

Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obraz Panny...

Jací jsou? Řekové

Dnešní Řekové pocit neschopnosti, neboť se jim nepodařilo obnovit starověké „Velké Řecko“ . Na druhou stranu přesvědčeni, že jsou tím...

Gramatika súčasnej ruštiny

O B S A H · opis aktuálnych gramatických javov· množstvo praktických príkladov· poznámky,...

Jak se žije za zdmi Valdic

Jak se žije v nejtěžší a nejstřeženější věznici v republice, ze které dosud nikdo neutekl? Jak se může žít odsouzenci na doživotí? Pár metrů...

Zdarma ke stažení Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných Epub

Nový moderný typ učebnice angličtiny, ktorá je určená všetkým, ktorí už došli do kontaktu s angličtinou v školách, na kurzoch či formou samoštúdia....

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Stáhnout Strom života Epub

Darwin celý život litoval, že neumí malovat. Zato uměl psát a tak se Petr Sís nechal inspirovat zejména jeho sugestivními popisy. Z úžasně...

Ebooks Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách Stáhnout PDF

Kompendium z bestsellerových titulů Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Proč muži lžou a ženy pláčou, Proč muži chtějí sex a...

Stažení Epubu Divotvůrkyně Přeštická

Kniha se věnuje historii zázračného obrazu, poutí k Panně Marii Přeštické a baroknímu poutnímu chrámu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obraz Panny...

Zdarma ke stažení Jací jsou? Řekové Epub

Dnešní Řekové pocit neschopnosti, neboť se jim nepodařilo obnovit starověké „Velké Řecko“ . Na druhou stranu přesvědčeni, že jsou tím...

Stáhnout Gramatika súčasnej ruštiny Epub zdarma

O B S A H · opis aktuálnych gramatických javov· množstvo praktických príkladov· poznámky,...

Jak se žije za zdmi Valdic Stáhnout PDF

Jak se žije v nejtěžší a nejstřeženější věznici v republice, ze které dosud nikdo neutekl? Jak se může žít odsouzenci na doživotí? Pár metrů...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt