Deník šílené markraběnky

Stažení Epubu Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia


Stažení Epubu Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

HodnoceníHodnocení
Název knihyZákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
JazykČesky
ISBN978-8057100942
AutorPázmány Tomáš
Dostupné formátyPDF, EPUB, DOC, MP3, PGD, ODF
Velikost souboru11.68Mb
200
Datum vydání2019/08/28
Stahování35

Stáhnout knihu Přečtěte si online

Probíhá stahování

Prosím, čekejte...

0%

kontrola dostupnosti souborů

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Stáhnout knihu PDF Přečtěte si online Stáhnout knihu EPUB Stáhnout knihu TORRENT Stáhnout knihu MOBI
Stáhnout knihu

Stažením knihy zdarma z našeho webu potvrzujete, že nebudete používat materiály elektronických verzí knih pro komerční účely.

Stáhnout knihu PDF

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia: Popis knihy

Publikácia „Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia – komentár“ predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu, ktorá sa ako prvá a zároveň jediná v slovenskej odbornej literatúre zaoberá problematikou dvoch najčastejšie uplatňovaných úrazových dávok.
Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorov komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi, čo dáva komentáru punc praktickosti. Z tohto dôvodu sa môže pre čitateľa stať aj cenným návodom, ako v praktických situáciách uplatniť nároky na peňažné dávky na kompenzáciu bolesti a zníženia možnosti spoločenského uplatnenia. Významnou súčasťou komentára je aj pomerne rozsiahly výber rozhodnutí súdov v Slovenskej republike a Českej republike, pričom autori poukazujú aj na úskalia súčasnej právnej úpravy.

Komentár je určený nielen akademickej obci, ale predovšetkým praktizujúcim právnikom, teda právnym oddeleniam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, advokátom a sudcom, ktorí sa s aplikáciou tohto zákona v praxi stretávajú alebo majú záujem o prehĺbenie poznatkov z predmetnej oblasti. Publikácia však nepochybne osloví aj lekárov a znalcov, ktorí pri výkone svojej činnosti prichádzajú do kontaktu so spracovaním lekárskych a znaleckých posudkov.

2020/04/30 13:23:17


Vyberte nejlepší vydání Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia:

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia PDFHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia EPUBHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia DOCHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia MP3HodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia PGDHodnoceníDOSTUPNÉ
Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia ODFHodnoceníDOSTUPNÉ

Příbuzný

Bolest ve tvém srdci

Bolest ve tvém srdci je šestá ze série osmi knih, v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka. Předešlé díly vyšly rovněž v...

TRESTNÝ ZÁKON

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zákon o církvích a náboženských společnostech

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Autorský zákon a předpisy související

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Stáhnout PDF Letné hlavolamy

Táto knižka ti ponúka zábavné úlohy, ktoré tematicky súvisia s letom. Nájdeš tu more, slnko, zmrzlinu, kvety, rôzne zvieratká a veľa iných veselých...

Deník šílené markraběnky Stáhnout Epub

Stáhnout Bolest ve tvém srdci PDF zdarma

Bolest ve tvém srdci je šestá ze série osmi knih, v nichž autorka předává čtenářům své vědomosti o duši člověka. Předešlé díly vyšly rovněž v...

TRESTNÝ ZÁKON Stáhnout e-knihy Epub

Proces demokratizácie a transformácie prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba a budovanie demokratického právneho štátu kladú nové a nové...

Stáhněte si zdarma PDF Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predstavuje nielen implementáciu nových smerníc o verejnom obstarávaní - 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a...

Kompetenční zákon Komentář PDF ke stažení zdarma

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České...

Zdarma ke stažení Zákon o církvích a náboženských společnostech PDF

Zákon o církvích a náboženských společnostech upravuje postavení církví a náboženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů...

Ebooks Autorský zákon a předpisy související Stáhnout Epub

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedení dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k...

Zdarma ke stažení Zákon o veřejných dražbách Komentář Epub

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18...

Trestní zákon komentář - díl I + díl II + Dodatek ke komentáři Epub ke stažení zdarma

Šesté vydání jednoho z nejúspěšnějším ?šedých komentářů? bylo autory připraveno při vědomí toho, že se v současné době projednává návrh nového...

Stáhnout Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Epub zdarma

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou...

Stáhnout Zákonník práce Zákon o kolektívnom vyjednávaní Epub zdarma

Komentár k Zákonníku práce a k zákonu o kolektívnom vyjednávaní predstavuje najdetailnejší právny výklad, aký bol v československom pracovnoprávnom...

All rights reserved | Domovská stránka | Sitemap | DMCA | | Kontakt